Esteu aquí

Taller de Pintura Matèrica

Professor: Roger Cara
Data: Pendent de programació
Horari: de 17h a 21h
Durada: 4 hores
Preu: 100€ (tots los materials inclosos)

Places limitades


Objectius:

Aquest taller té com a objectiu treballar de forma experimental en el camp de la pintura matèrica, i ho farem amb materials tan
diversos com pastes, fustes, plàstics, metalls, sorres, etc. Experimentarem amb el tacte, el color, la forma i el volum que es
poden obtenir amb ells. Els exercicis es desenvoluparan a partir de l'elecció i manipulació de diferents materials, des de matèries
d'origen natural, guixos, sorres, ciments, fins a tot tipus de materials reciclats.

Podem citar un bon nombre d'artistes que van desenvolupar la seva obra a partir de l'ús de la matèria (Tàpies, Millares, Kiefer,
Rauschenberg, etc), els quals agafarem com a exemple i inspiració per la nostra obra.   pintura_materica3_copia_0.jpg       pintura_materica2.jpg       m.materica.jpgPlaces limitades (inscripció a Davinci escola d’art). 
Reserva de places mitjançant el pagament del 50% del curs.


Torna a l'inici